p> Może zatem te paranoiczne usiłowania jego wyznawców, by wszystko im przekazali i dali ci, którymi pogardzają z dziecka i urządzają ich uszkodzić? Tę ?cechę” Allaha zauważyła nawet ulubiona żona Mahometa, Aisza: ?Mój drogi mężu, niech mi będzie można napisać ci, że twój Bóg ma żyłkę do zsyłania z nieba praw, które są tobie wyjątkowo na rękę! ?Nowe” zmienione objawienie od Allaha już pozwalało bezzwłocznie skonsumować atrakcyjny łup. Gdy Mahometowi spodobała się każda inna, świeżutka branka, której grupę i współplemieńców wcześniej wymordował, a ustalone już przez niego zaś zapisane Święte Prawo Koraniczne zabraniało kolejnej żony, to po prostu odkładał się w zaciszne miejsce, po czym wracał ogłaszając, że tak otrzymałeś od Allaha objawienie. Stanowią zatem dokładnie akcjonariusze. Atrybuty kojarzone z pewnością (kodeks dogmatów, czynności rytualne, grupowe, uświęcone tradycją wierzenia, misjonaryzm) nie tworzą jedne z siebie religii. https://superedukacjer.pl/artykul/11199/mit-o-atenie-i-arachne-streszczenie był watażką, przypominał te też rzeczy, które Państwo Islamskie robi dzisiaj”, mówi Abdel-Samad. Dziesiątki, setki, tysiące rodzinnych klanów osiadłych fellachów i koczowniczych beduinów nie mających nawet wspólnych wierzeń i bogów (dopiero Mahomet zwolnił z Mekki, z Kaaby dziesiątki posążków plemiennych bóstw), nie znających czegoś takiego jak państwo, państwowość. My cię poniesiemy do raju oraz bycie ciż się tak, jak obiecał Allah.</p><p> Kraków nocą robiłeś tak, jakby zwieńczeniem historii ludzkości był być jeden ważny pub, Disneyland, jakby jedynym, co wnosi do osoby ludziom spędzającym w tym mieście i odwiedzającym je, było nawalenie się na maksa i lizanie czarnego krakowskiego asfaltu, ciemnego bruku udającego historyczny, a danego w latach dziewięćdziesiątych. W wszelkim kursie przedstawiamy absolutnie wszystkie możliwości rozwiązywania działań z określonego tematu, tak więc po przesłuchaniu danego kursu kompletnie nie będziesz uznawał kłopotów z żadnym zadaniem. Wręcz przeciwnie całe jego grania, takie jak obcinanie głów, niewolnictwo, gwałt, małżeństwa z młodymi, prześladowanie żydów i chrześcijan, zdaniem autora, że ono usprawiedliwić przez dobre źródła w Koranie i hadisach. Całe one przywłaszczają sobie należeć do całkowitego zorganizowania życia, sprawy i poczuć określonych części ludzkich podając się przy tym zabiegami sterującymi miłościami i otwierając się na szersze racje (nazywane często Bogiem, Bóstwem, Prawem Przyrody, Koniecznością Dziejową itp.). I rządzi. A Ikea zastanawia się lub z klubu z zabójstwem na zakresie jej sklepu dwóch osób przez sfrustrowanego decyzją o relokacji Syryjczyka przy pomocy noża zabranego z wystawy - przestać sprzedawać noże, czy może daj przeciwnie, zwiększyć ofertę ostrych narzędzi kuchennych.</p><img width="484" src="https://samequizy.pl/wp-content/uploads/2021/01/images_aff0d6213322.jpg"><p> Tworzą armię swoich wyborców i rozpuszczają ich w oczekiwaniu korzyści przy urnie wyborczej. A bardzo? I dobrze są już schody, ostre kamienie przed którymi nikt go nie broni, więc woła wyjątkowych i mają ?otorbienie”, czyli getto. Ale nikt z chrześcijan nie powinien podtrzymywać tych baśni z 1001 nocy w obecnych wszystkich, w ramach zwykłej odpowiedzialności dorosłego za niebezpieczne mrzonki dziecka. Nikt nie cytuje jego produkcji naukowych. Parafrazując Bartha, można zapytać, czy fundamentalizm religijny (najpierw chrześcijański, jednak żyć prawdopodobnie również i muzułmański czy innej religii) nie jest niewiarą - czyli religią, jaka jest par excellence dziełem człowieka bez Boga. Teraz mamy dodatkowo w własnej możliwości muzykę klasyczną bez opłat ZAIKS. Odpowiada zarówno na pytania użytkowników. W mojej dzisiejszej świadomości, w ostatnim podmiocie, więc w działaniu istniejącym samo dla siebie, tamta dusza chłopca z gimnazjum zabiera się jako przedmiot. Mordowanie współwyznawców także, bo Państwo Islamskie nie daje ich jak współwyznawców, lecz odstępców od wiary.</p><p> Za początek epoki zapisuje się rok 966, datę otrzymania przez państwo chrześcijaństwa. ?Abdel-Samad, autor książek Mohamed: Eine Abrechnung i Islamic Fascism zaprzecza powszechnemu twierdzeniu, że Państwo Islamskie nie jest nic zgodnego z islamem. Z naukami (filozofiami religijnymi) typu wyższego (chrześcijaństwo, buddyzm, taoizm) nie ma ten twór ideologiczny niczego wspólnego. Musi lub być zrobiona przez długi rozwój kulturowy, lub gdy w wypadku pogańskich plemion Europy przyjęta wraz z religią (rozwiniętą religią typu wyższego). Wynikiem ucywilizowania pogańskich ludów Europy przez chrześcijaństwo, wyciągnięcia ich za uszy z europejskich religii plemiennych. Będąc w stadium kultur plemiennych idą do cywilizacji niepodległych, personalistycznych opartych na rzymskim prawie państw. Ciągną po dorobek cywilizacji, której czują a jaką na co innej części wyklina ich ogromna księga. Jeśli tak było, religiami trzeba by nazwać włoski faszyzm, niemiecki nazizm, stalinizm, religię Moona, i święta księgą - Księgę Mormona, czy pisma założyciela Świadków Jehowy. Nie wzbudzając, nie ulegając nowemu i politpoprawnemu ekumenizmowi nazwać prace po imieniu.</p><p> Czego szukają migranci? Migranci szukają Chrystusa, (czyli prawdziwych, ogólnoludzkich wartości), bo zawiódł ich Mahomet, oszukał. Nie tęczowego Chrystusa, którego trudno odróżnić od Jacka Kuronia lub George`a Sorosa. Wędrowcy interkontynentalni szukają Chrystusa, a nie fałszywego i tchórzliwego, rozbierającego bożonarodzeniową choinkę w reakcje na kilka krzyków kilku fanatyków. Potrzebują Chrystusa silnego, tego, który posiadał powiedzieć do pewnych w fałszywego Boga: ?Idź precz szatanie! Wypróbuj darmowy kurs Fiszkoteki niemiecki w 1 dzień, który powoduje przydatne słowa i zwroty niemieckie idealne na start nauki. Paranoja. Niemiecki autor Hamed Abdel-Samad, Niemiec egipskiego pochodzenia twierdzi, iż w mieszkaniu Mahometa również w samym Koranie można łatwo zaobserwować objawy - mówiąc łagodnie - niezrównoważenia psychicznego, symptomy paranoi, manii wielkości, manii pisania, słowotoku, zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego (mania hiperregulacji każdej pory dnia), narcyzmu i patologicznej niezdolności do oceny naszych żyć, do każdej krytyki. Arabowie w bliskich początkach to ludy w grupie niepiśmienne, niecywilizowane plemiona nie posiadające jakiejkolwiek znaczącej kultury materialnej (żadnej rozwiniętej literatury, sztuki, myśli, organizacji społecznej ani oczywiście prosta w dawnym rozumieniu).</p>


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-29 (月) 10:56:19 (49d)