Dược sỹ Ngô Thị Ninh đã trải qua nhiều công việc khác nhau trong ngành Dược: là trình dược viên tại các bệnh viện lớn, sau đó bằng sự cố gắng năng lực của chính mình Dược Sĩ Ngô Ninh đã tự mở nhà thuốc đến nay đã có 2 cơ sở ở Hà Nội (Nhà thuốc Thục Anh số 2) và 1 cơ sở tại quê Bắc Giang .... Địa chỉ : Nhà Thuốc Thục Anh Số 2 - 180 Phùng Hưng , Phúc La, Hà Đông , Hà Nội Điện thoại :0345956446 Email: Linhngo.kiss.202@gmail.com

#nhathuocthucanhso2 #ngothininh #duocsingoninh Website: https://shipthuocnhanh.vn/post/duoc-si-ngo-ninh-1 https://www.linkedin.com/in/duocsingothininh/ https://www.pinterest.com/duocsingothininh/ https://www.youtube.com/channel/UCvaMCqcpzoVpwEG4kKW_97g/about https://www.goodreads.com/duocsingothininh https://angel.co/u/duocsingothininh https://www.behance.net/duocsingothininh https://dribbble.com/duocsingothininh/about https://www.flickr.com/people/193606733@N05/ https://duocsingothininh.blogspot.com/ https://www.blogger.com/profile/01453002904585732646 https://duocsingothininh.tumblr.com/ https://www.kickstarter.com/profile/duocsingothininh/about https://duocsingothininh.wordpress.com/ https://vi.gravatar.com/duocsingothininh https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=35qO43MAAAAJ https://www.twitch.tv/duocsingothininh/about https://sites.google.com/view/duocsingothininh/ https://trello.com/duocsingothininh https://www.intensedebate.com/profiles/duocsingothininh https://www.metal-archives.com/users/duocsingothininh https://www.producthunt.com/@duocsingothininh https://about.me/duocsingothininh https://www.instapaper.com/p/9345784 https://linktr.ee/duocsingothininh https://gab.com/duocsingothininh https://player.me/duocsingothininh/about https://band.us/band/84917975/intro https://pastebin.com/u/duocsingothininh https://hub.docker.com/u/duocsingothininh https://yemle.com/profile/duocsingothininh https://www.wishlistr.com/duocsingothininh https://issuu.com/duocsingothininh https://pubhtml5.com/homepage/lzyf https://fliphtml5.com/homepage/iwpgk https://forums.prosportsdaily.com/member.php?1042555-dsngothininh https://community.atlassian.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/4504939 https://git.project-hobbit.eu/duocsingothininh https://gitlab.com/duocsingothininh https://repo.getmonero.org/duocsingothininh https://git.qt.io/duocsingothininh https://fairmark.com/forum/users/duocsingothininh/ https://cactusthemes.com/forums/users/duocsingothininh/ https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/duocsingothininh/ http://ipapa.pro/forums/users/duocsingothininh https://support.themecatcher.net/forums/users/duocsingothininh http://battlebrothersgame.com/forums/users/duocsingothininh/ https://www.themehorse.com/support-forum/users/duocsingothininh http://nable.bytowngroup.com/forums/users/duocsingothininh https://www.superspringsinternational.com/users/duocsingothininh https://uphillathlete.com/forums/users/duocsingothininh http://ilambh.medilam.ac.ir/User-Profile/UserId/18249 https://www.smartmenus.org/forums/users/duocsingothininh/ https://themepalace.com/users/duocsingothininh/ https://catchthemes.com/support-forum/users/duocsingothininh/ https://www.max2play.com/en/forums/users/duocsingothininh/ https://www.fcaofillinois.org/Activity-Feed/My-Profile/userId/17845 http://dpkofcorg00.web708.discountasp.net/home/UserProfile/tabid/43/userId/5443/Default.aspx https://www.oaklandperio.com/User-Profile/UserId/339855 https://www.equestrianbookfair.com/UserProfile/tabid/57/userId/40002/Default.aspx http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/UserID/182346/Default.aspx http://wiznotes.com/UserProfile/tabid/84/userId/1054287/Default.aspx http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/101123/Default.aspx http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/UserId/63234/Default.aspx http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/UserId/1103376/Default.aspx http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/UserID/66832/Default.aspx https://cipres.fogbugz.com/default.asp?pg=pgPublicView&sTicket=396678_i4rha1tl https://ludomanistudier.dk/konference/duocsingothininh http://hichiso.mond.jp/i_hhh_wiki/index.php?duocsingothininh http://www.sse.tottori-u.ac.jp/hp-keiei/index.php?duocsingothininh http://kimimoru.minibird.jp/moruwiki/index.php?duocsingothininh http://m1.tank.jp/pukiwiki/index.php?duocsingothininh


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-08-06 (金) 18:21:08 (114d)