Samoopravná elektronika je blíže realitě, než si možná myslíte - iDNES.cz Co kdyby se prasklý displej vašeho smartphonu dokázal přes noc sám opravit? Nebo kdyby solární panely dodávající energii satelitům mohly samy odstranit škody způsobené mikrometeority? Za Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz, https://www.facebook.com/Technet.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/samoopravna-elektronika-technion-nanocastice-perovskitove-canadarm2.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-12-08 (木) 10:42:11 (62d)