Ofsajdová revoluce. Nový pomocník pro sudí, na MS využijí umělou inteligenci - iDNES.cz Po úspěšném testování během posledních měsíců nasadí světová fotbalová federace FIFA novou technologii na posuzování ofsajdů také na podzimním šampionátu v Kataru. Poloautomatick Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/ofsajdy-umela-inteligence-poloautomaticky-system-fifa-mistrovstvi-sveta-katar.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-07-02 (土) 02:54:28 (38d)