Motorola G72 má úplně nový procesor, který prozradí, co ve výbavě chybí - iDNES.cz Nový model střední třídy má slušnou výbavu. Nejvíc zaujme 108Mpix fotoaparát a úplně nový čip MediaTek? Helio G99, který výrobce představil teprve v červenci. Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/motorola-g72-predstaveni-parametry-cena-vybava.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-12-05 (月) 00:02:08 (65d)