Ha megnézi ezt a videót, ezentúl mindig le fogja hajtani a WC fedelét - hvg.hu Egy most megjelent kutatás során lézer segítségével figyelték meg, mi minden száll fel egy WC leöblítésekor a csészéből. Annyit elárulunk, sok minden jó nem. Author : HVG Kiadó Zrt.

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/20221208_video_wc_lehuzas_vizpermet_kutatas.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-12-09 (金) 08:56:08 (57d)